menu

News list

Archived news

Lecture

Xavi Martí (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences)

More
Seminar

Michal Bodík (OMN, Fyzikálny ústav SAV)

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 2. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

More
Announcement

Srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a príjemnou atmosférou. Posedenie sa...

More
Announcement

The Annual Seminar of the Institute of Physics will be held on 3. — 4. December 2018 at the Congress Center in Smolenice.

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 1. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2018

More
Announcement

RNDr. Jozef Leja

More
Scientific board announcement

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

More