menu

News list

Archived news

Announcement

PhD students annual evalutation

More
Announcement

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Ocenenie SFS pre mladých fyzikov

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 3. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Lecture

Xavi Martí (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences)

More
Seminar

Michal Bodík (OMN, Fyzikálny ústav SAV)

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 2. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

More
Announcement

Srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a príjemnou atmosférou. Posedenie sa...

More