menu

News list

Archived news

Rolf-Dietmar Herzberg (University of Liverpool, for E115 collaboration)

More

Pozvánka na 21. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Pozvánka na 20. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám do Nového roku 2014 veľa osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, pohodu a pevné zdravie, aby sme mohli...

More

Ivan Siváček (FÚ SAV, Bratislava)

More

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a...

More

Igor Túnyi (Geofyzikálny ústav SAV)

More

Prof. Dietrich R.T. Zahn (Technische Universität Chemnitz)

More