menu

News list

Archived news

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

More

Posledný termín podania prihlášky na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV je 31. mája 2014.

Termín prijímacích pohovorov je predbežne...

More

Pozvánka na 22. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Daniel Darg (Oxford University, UK)

More

Pozvánka na rokovanie rozšírenej ústavnej rady FÚ SAV

More

Rolf-Dietmar Herzberg (University of Liverpool, for E115 collaboration)

More