menu

News list

Archived news

Informačné semináre k výzve VV 2014

More

Pozvánka na 1. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Vol’by novej Vedeckej rady

More

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

More

Stará tržnica, Bratislava

More

Martin Plesch (OKFS FÚ SAV, Bratislava)

More

Pozvánka na 23. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Hans Georg Ritter (LBNL, Berkeley, CA, USA)

More

Dr. Michiharu Nakamura (President, Japan Science and Technology Agency)

More