menu

News list

Archived news

Martin Plesch (OKFS, FÚ SAV, Bratislava)

More

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2014

More

Pozvánka na 2. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Informačné semináre k výzve VV 2014

More

Pozvánka na 1. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Vol’by novej Vedeckej rady

More

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

More