menu

News list

Archived news

Hans Georg Ritter (LBNL, Berkeley, CA, USA)

More

Dr. Michiharu Nakamura (President, Japan Science and Technology Agency)

More

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

More

Dátumy prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV sú stanovené nasledovne:

1. termín: 16. júna 2014 o 9:30

Školiteľ:...

More

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

More