menu

News list

Archived news

Announcement

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

More
Announcement

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania...

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Institute of Physics opens a doctoral study admission for students from third countries.

More
Seminar

Andrej Herzáň (Dept. of Physics, University of Liverpool, UK)

More
Announcement

Oddelenie jadrovej fyziky FÚ SAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúci urýchľovačového laboratória

More
Announcement

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

More