menu

News list

Archived news

Scientific board announcement

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

12. ročník Festivalu vedy na Slovensku

More
Announcement

Dr. Ing. Marco Enrico Biagia Pelletta

More
Scientific board announcement

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

More
PhD study

Ročné hodnotenie doktorandov.

More
Announcement

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

More
Announcement

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania...

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More