menu

News list

Archived news

We are preparing

Josef Tkadlec (Harvard University, Cambridge, USA)

More

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2022

More
Seminar

Julien Dominski (Princeton Plasma Physics Laboratory, Princeton, USA)

More
Announcement

COINTT je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a...

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 12. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Mgr. Alica Brunová (Kvietiková)

More
Announcement

PhD students annual evalutation

More
Seminar

Christian Teichert (Montanuniversität Leoben, Austria)

More
Announcement

Výberový proces doktorandov na FÚ SAV sa uskutoční 19. 5. 2022.

More
Announcement

Notice of the election of members of the Administrative Board of the Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences

More