menu

Archív správ

Archivované správy

Seminár

Michal Bodík (OMN, Fyzikálny ústav SAV)

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 2. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

Viac