menu

Archív správ

Archivované správy

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Viac

Posledný termín podania prihlášky na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV je 31. mája 2014.

Termín prijímacích pohovorov je predbežne...

Viac

Pozvánka na 22. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Daniel Darg (Oxford University, UK)

Viac

Pozvánka na rokovanie rozšírenej ústavnej rady FÚ SAV

Viac

Rolf-Dietmar Herzberg (University of Liverpool, for E115 collaboration)

Viac