menu

Archív správ

Archivované správy

PhD štúdium

Ročné hodnotenie doktorandov.

Viac
Oznam

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

Viac
Oznam

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania...

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

FÚ SAV otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre študentov z tretích krajín.

Viac
Seminár

Andrej Herzáň (Dept. of Physics, University of Liverpool, UK)

Viac
Oznam

Oddelenie jadrovej fyziky FÚ SAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúci urýchľovačového laboratória

Viac