menu

Archív správ

Archivované správy

Informačné semináre k výzve VV 2014

Viac

Pozvánka na 1. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Vol’by novej Vedeckej rady

Viac

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

Viac

Stará tržnica, Bratislava

Viac

Martin Plesch (OKFS FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Pozvánka na 23. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Hans Georg Ritter (LBNL, Berkeley, CA, USA)

Viac

Dr. Michiharu Nakamura (President, Japan Science and Technology Agency)

Viac