menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam

Ročné hodnotenie doktorandov.

Viac
Oznam

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

Ocenenie SFS pre mladých fyzikov

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 3. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Prednáška

Xavi Martí (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences)

Viac
Seminár

Michal Bodík (OMN, Fyzikálny ústav SAV)

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 2. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

Viac
Oznam

Srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a príjemnou atmosférou. Posedenie sa...

Viac