menu

Archív správ

Archivované správy

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2014

Viac

Pozvánka na 2. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Informačné semináre k výzve VV 2014

Viac

Pozvánka na 1. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Vol’by novej Vedeckej rady

Viac

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

Viac

Stará tržnica, Bratislava

Viac

Martin Plesch (OKFS FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Pozvánka na 23. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac