menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam

Dr. Ing. Marco Enrico Biagia Pelletta

Viac
Oznam vedeckej rady

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

Viac
PhD štúdium

Ročné hodnotenie doktorandov.

Viac
Oznam

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

Viac
Oznam

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania...

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

FÚ SAV otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre študentov z tretích krajín.

Viac