menu
 • Doktorandské štúdium na FÚ SAV

  Aké sú podmienky prijatia?

  Aké študijné programy ponúkame?

  Ako sa prihlásiť na štúdium?
   

 • PhD study at Institute of Physics

  What are the required conditions?

  What kind of study programs do we offer?

  How to apply for a study?

 • Aké to je študovať PhD štúdium?

  Zapojíte sa do výskumných projektov našich pracovníkov

  Vycestujete na medzinárodné konferencie

  Budete pracovať v našich laboratóriách na Patrónke a v Piešťanoch

 • What it is to study PhD?

  You'll be involved in our research projects

  You'll attend international conferences

  You'll work in our laboratories at Patrónka and Piešťany

 • Postdoktorské pozície

  FÚ SAV ponúka pozície, napr. v rámci Fondu Štefana Schwarza

  Môžete pokračovať vo svojich plánoch

  Môžete sa spolupodielať na vývoji nových unikátnych prístrojov

 • Postdoc positions

  IP SAS offers positions, e.g., within the Štefan Schwarz Fund

  You can continue in your work plans

  You can get involved in developing of new unique devices

 • Staňte sa súčasťou

  našich výskumných kolektívov

  Rozvíjajte a realizujte svoje idey a nápady

  Spravte prvý krok vo svojej vedeckej kariére!

 • Become a part

  of our research teams

  Develop and realize your ideas and innovations

  Make the first step in your scientific career!

Scientific education

Institute of Physics, v. v. i. participates as an external educational institution under the provisions of Law no. 131/2002 Z.z. as amended and criteria for accreditation of non-university education institutions on the implementation of the study programs of the third stage being carried out in cooperation with the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of Comenius University in Bratislava, the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the Slovak Technical University in Bratislava and the Faculty of Natural Sciences of Comenius University.

Dissertation topics for individual study programs are updated annually.

The study is possible in the section Physics for study programs

 • Theoretical Physics and Mathematical Physics
 • Condense Matter Physics and Acoustics
 • Quantum Electronics and Optics and Optical Spectroscopy
 • Nuclear and Subnuclear Physics

the section Electrotechnics for study program

 • Physical Engineering

the section Chemistry for study program

 • Nuclear chemistry