menu

Zoznam aktuálnych projektov riešených na FÚ SAV

ProgramZačiatok riešeniaKoniec riešeniaNázov projektuZodpovedný riešiteľ
APVV2015-07-012019-06-28Kvantová teória grafov a sietídoc. Mgr. Mário Ziman PhD.
APVV2015-07-012019-06-28Nanočasticové senzory pre plynné biomarkery chorôbIng. Ján Ivančo PhD.
VEGA2015-01-012020-12-31Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiályIng. Vojtech Nádaždy, CSc.
APVV2016-01-072020-06-30 Štruktúra jadrovej hmotyMgr. Martin Venhart, PhD
APVV2016-01-072019-12-31Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatínIng. Peter Švec, DrSc.
APVV2016-01-072019-12-312D-materiály a ich funkcionalitaprof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
APVV2016-01-072019-12-31Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíkaRNDr. Emil Pinčík, CSc.
APVV2016-01-072020-06-30Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakovinyDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
APVV2016-01-072020-06-30Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solíIng. Peter Švec, DrSc.
APVV2016-01-072020-06-30Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupovIng. Peter Švec, DrSc.
VEGA2016-01-012019-12-31Jadrová astrofyzika pri nízkych energiáchIng. Štefan Gmuca, CSc.
VEGA2017-01-012019-12-31Výskum skreslenia DLTS signálovIng. Jaroslav Rusnák, PhD.
VEGA2017-01-012019-12-31Vývoj senzorov a metód pre prechodové metódy merania termofyzikálnych vlastností látok a ich aplikácia pre možnosti sezónneho uskladnenia tepelnej energieIng. Vlastimil Boháč, CSc.
APVV2016-01-072019-06-30Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastuprof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
APVV2016-01-072020-06-30Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupovIng. Peter Švec, DrSc.
COST2016-10-012020-10-01Kvantové technológie vo vesmíredoc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
VEGA2017-01-012020-12-31Fyzikálne vlastnosti vody uväznenej v mezopóroch a kryoprotektívaRNDr. Ondrej Šauša, CSc.
VEGA2017-01-012020-12-31Teoretický výskum hyperónov a ťažkých exotických mezónovMgr. Erik Bartoš, PhD.
VEGA2017-01-012019-12-31Pamäťové a kauzálne štruktúry a procesy pri kvantovom spracovaní informáciedoc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
VEGA2017-01-012020-12-31Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálovIng. Peter Švec, DrSc.
APVV2017-07-012020-12-31Vlastnosti rozhrania grafén-diamant: štúdium na atomárnej úrovniDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
APVV2017-07-012021-06-30Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matrícRNDr. Ondrej Šauša, CSc.
APVV2017-07-012021-06-30Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémovMgr. Andrej Gendiar, PhD.
APVV2016-07-012019-12-312D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvyDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
APVV2015-07-012019-06-30Grafénová nanoplatforma na detekciu rakovinyDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
VEGA2017-01-012020-12-31Vzťahy medzi elektrónovou štruktúrou a mikroštruktúrou tenkých kopolymérnych vrstievRNDr. Katarína Gmucová, CSc.
VEGA2017-01-012020-12-31Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózových prekurzorovRNDr. Igor Maťko, CSc.
VEGA2017-07-012019-12-31Výskum elektrických a optických vlastností nanoštrukturovaných polovodičových rozhraníRNDr. Emil Pinčík, CSc.
VEGA2017-01-012019-12-31Experimentálne štúdium jadrových reakcií a jadrovej štruktúry s využitím zväzkov z tandemového urýchľovačaMgr. Martin Venhart, PhD.
COST2014-12-022019-12-01Nanoscale Quantum Opticsprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
COST2016-09-012020-08-31Multifunkcionálne nanokarbónové kompozitné materiályDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
CERN/MŠ2009-01-012020-12-31CERN – ISOLDEMgr. Martin Veselský, PhD.
Multilaterálne2017-11-012020-10-31Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitouRNDr. Eva Majková, DrSc.
Horizont 20202017-04-012020-03-31Výrobky z rias získané pomocou nových magnetických kultivačných a extrakčných techníkIng. Peter Švec, DrSc.
Medzivládna dohoda2017-01-012020-12-31Theoretical study of heavy and exotic hadrons properties in the framework of a relativistic quark modelRNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Medzivládna dohoda2009-01-012020-12-31Investigation of relativistic nucleas interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complexIng. Štefan Gmuca, DrSc.
Medzivládna dohoda2017-01-012021-12-31Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear StabilityIng. Ján Kliman, DrSc.
Medzivládna dohoda2012-01-012017-12-31Vytvorenie elektronickej aparatúry pre experimenty v relativistickej fyzike ťažkých a ľahkých iónov na urýchľovači NuclotrónIng. Vladislav Matoušek, CSc.
Medzivládna dohoda2017-01-012021-12-31Study of mechanism of heavy ion induced reactionsMgr. Martin Veselský, PhD.
Medzivládna dohoda2009-01-012020-12-31Research on Relativistic Heavy and Light Ion PhysicsIng. Ján Kliman, DrSc.
VEGA2018-01-012021-12-31Modifikácia rozhraní pre zlepšenie parametrov perovskitových solárnych článkovIng. Vojtech Nádaždy, CSc.
VEGA2018-01-012020-12-31Výskum pasivovaných štruktúr štandardného porézneho kremíka a čierneho kremíkaRNDr. Emil Pinčík, CSc.
VEGA2018-01-012020-12-31Povrchy a 2D materiályprof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
VEGA2018-01-012020-12-31Základný stav a nízkoteplotné vlastnosti klasických coulombovských systémovRNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.
VEGA2018-01-012020-12-31Difúzny transport v priestorovo ohraničených štruktúrachRNDr. Pavol Kalinay, CSc.
VEGA2018-01-012020-12-31Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanieIng. Matej Jergel, DrSc.
APVV2018-07-012022-06-30Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr RNDr. Naďa Mrkývková, PhD.
APVV2018-07-012022-06-30Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitovDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
QuantERA2018-04-012021-03-30High dimensional quantum Photonic Platform doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.