menu

Podporné organizačné útvary

Zoznam pracovníkov hospodárskej správy, knižnice a sekretariátu riaditeľa, zabezpečujúcich bežnú administratívnu, ekonomickú a technickú podpornú činnosť pre vedecké oddelenia.

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
Silviasilvia.bacovasavbask033/7624075technička
Martamarta.bubnicovasavbask59410 517finančná účtareň
Emíliaemilia.hoffmanovasavbask59410 502pokladňa
Uršulaursula.szaboovasavbaskMD
Máriamaria.juskovasavbask59410 556, 59104 544personálne oddelenie
Lenkalenka.kabatovasavbask59410 527štátna pokladňa
Janajana.kolarikovasavbask59410 535zahraničná referentka
Janajana.kovacovasavbask59410 578, 209 107 91vedúca HS
Štefan59410 508dielňa
Gustáv59410 506, 59410 508technik
Ivanivan.sabosavbask59410 526, 59410 567technik
Beatabeata.solcianskasavbask59410 509knihovníčka
Oľgachemsvansavbask59410 517APVV
Zitamzdy.fusavsavbask59410 556mzdy
Rebecarebeca.volekovasavbask59410 502štátna pokladňa
Angelikaangelika.winczerovasavbask59410 501, 209 107 90, 209 107 01sekretariát
Peterpeter.zittosavbask033/7624075technik
Janajana.zvoncekovasavbask033/7624075správa detaš. prac.