menu

Podporné organizačné útvary

Zoznam pracovníkov hospodárskej správy, knižnice a sekretariátu riaditeľa, zabezpečujúcich bežnú administratívnu, ekonomickú a technickú podpornú činnosť pre vedecké oddelenia.

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
silvia.bacovasavbask033/7624075 technička
marta.bubnicovasavbask59410 517 finančná účtareň
ingrid.erdelskasavbask59410 517 finančná účtareň
andrea.gazovasavbask59410 556 personálne oddelenie
emilia.hoffmanovasavbask59410 502 pokladňa
ursula.szaboovasavbask MD
maria.juskovasavbask59410 556, 59104 544 personálne oddelenie
lenka.kabatovasavbask59410 527 štátna pokladňa
jana.kolarikovasavbask59410 535 zahraničná referentka
jana.kovacovasavbask59410 578, 209 107 91 vedúca HS
monika.racovasavbask59410 517 finančná účtareň
ivan.sabosavbask59410 526, 59410 567 technik
beata.solcianskasavbask59410 509 knihovníčka
chemsvansavbask59410 517 APVV
mzdy.fusavsavbask59410 556 mzdy
rebeca.volekovasavbask59410 502 štátna pokladňa
angelika.winczerovasavbask59410 501, 209 107 90, 209 107 01 sekretariát
peter.zittosavbask033/7624075 technik
jana.zvoncekovasavbask033/7624075 správa detaš. prac.