menu

Bachelor and diploma theses

 1. Gendiar, Andrej: Quantum mechanics in terms of the matrix product states
  (Kvantová mechanika v jazyku tenzorových súčinových stavov)
 2. Gendiar, Andrej: Physical properties of magnetism by tensor networks
  (Fyzikálne vlastnosti magnetzimu v jazyku tenzorových sietí)
 3. Gendiar, Andrej: Phase-transition analysis in asymptotic regime on non-Euclidean geometries
  (Analýza fázových prechodov v asymptotickom režime v neeklidovkých geometriách)
 4. Nagaj, Daniel: The Adiabatic Theorem in Physics and Computation
  (The Adiabatic Theorem in Physics and Computation)
 5. Ziman, Mário: Programming quantum computer
  (Programujeme kvantový počítač)
 6. Ziman, Mário: Quantum dynamics from incomplete data
  (Kvantová dynamika z neúplných dát)
 7. Ziman, Mário: Quantum algorithms with noisy gates
  (Kvantové algoritmy so zašumenými hradlami)

More information is available directly from the supervisor.