menu

Bachelor and diploma theses

 1. Gendiar, Andrej:
  (Kvantová mechanika v jazyku tenzorových súčinových stavov)
 2. Gendiar, Andrej:
  (Magnetzimus a jeho vlastnosti v jazyku tenzorových sietí)
 3. Gendiar, Andrej:
  (Analýza fázových prechodov v asymptotickom režime v neeklidovkých geometriách)
 4. Gendiar, Andrej:
  (Fyzikálne vlastnosti spinových systémov na fraktálnych objektoch)
 5. Nagaj, Daniel: The Adiabatic Theorem in Physics and Computation
  (The Adiabatic Theorem in Physics and Computation)
 6. Ziman, Mário: Programming quantum computer
  (Programujeme kvantový počítač)
 7. Ziman, Mário:
  (Kvantová dynamika z neúplných dát)
 8. Ziman, Mário:
  (Kvantové algoritmy so zašumenými hradlami)

More information is available directly from the supervisor.