menu

Bakalárske a magisterské témy

 1. Gendiar, Andrej: Kvantová mechanika v jazyku tenzorových súčinových stavov
  (Quantum mechanics in terms of the matrix product states)
 2. Gendiar, Andrej: Fyzikálne vlastnosti magnetzimu v jazyku tenzorových sietí
  (Physical properties of magnetism by tensor networks)
 3. Gendiar, Andrej: Analýza fázových prechodov v asymptotickom režime v neeklidovkých geometriách
  (Phase-transition analysis in asymptotic regime on non-Euclidean geometries)
 4. Nagaj, Daniel: The Adiabatic Theorem in Physics and Computation
  (The Adiabatic Theorem in Physics and Computation)
 5. Ziman, Mário: Programujeme kvantový počítač
  (Programming quantum computer)
 6. Ziman, Mário: Kvantová dynamika z neúplných dát
  (Quantum dynamics from incomplete data)
 7. Ziman, Mário: Kvantové algoritmy so zašumenými hradlami
  (Quantum algorithms with noisy gates)

Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľov na uvedenom kontakte.