menu

Aktualizácia inej činnosti

Dôležité: Predtým ako budete pokračovať ďalej, vyplňte svoje „Osobné nastavenia“ na stránke Intranet SAV (ELVYS).

Formulár „Iná činnosť“ slúži len nas zaslanie doplnkov do pripravovanej výročnej správy (VS), ktoré sa nedajú zadať cez Intranet SAV priamo, ale iba ako doplnkový materiál jednotlivých kapitol. Údaje sa zasielajú emailom spracovateľovi VS.

Vyplnený formulár odošlite tlačidlom „Send“ a na potvrdzovacej stránke potvrďte tlačidlom „Next“.

Formulár inej činnosti

Strana 1
Osobné údaje
Príklad ako uviesť prednášku: 6. – 10. 11. 2017, XV. Conference, Madrid, Španielsko, „Názov prednášky na konferencii“
Rôzne
Napíš číslom správny výsledok nasledovného výrazu
captcha