menu
 • Slider2

 • Slider3

 • Slider1

 • Slider4

 • Slider5

Veda je budúcnosť
Vitajte na stránkach Fyzikálneho ústavu SAV

Veda a výskum

Hlavný výskum FÚ SAV je zameraný na

 • prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií
 • modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie
 • návrh nových 3D a 2D materiálov
 • výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky
 • štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky

Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV.

Štúdium

Fyzikálny ústav SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia uskutočňuje vzdelávanie študentov pre programy tretieho stupňa. Hlavnými spolupartnermi sú Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Akreditované študijné odbory sú Elektrotechnika, Fyzika a Chémia so zameraním na:

 • fyzikálne inžinierstvo (E)
 • teoretická fyzika a matematická fyzika (F)
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika (F)
 • kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (F)
 • jadrová a subjadrová fyzika (F)
 • jadrová chémia (Ch)

Najbližšie udalosti

Žiadne (nové) dostupné správy