menu

Public Procurement

Address:
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

IČO: 00166537
DIČ: 2020830339

Contact person:
Lenka Kabátová
Phone: +421 2 59410527
Email: lenka.kabatovasavbask

Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní postupovať podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.