menu

Voľba Správnej rady FÚ SAV, v.v.i.

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Pohovor s kandidátmi na členstvo v Správnej rade Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.
  2. Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Zoznam oprávnených voličov bude zverejnený po 1. júli 2018, najneskôr však 3 dni pred konaním voľby.