menu

Department of Nuclear Physics

Head of Department:  Mgr. Martin Venhart, PhD.

Deputy head:  Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Webpage:  www.fu.sav.sk/nph

Research activity:

Experimentálny a teoretický výskumný program Oddelenia jadrovej fyziky sa zameriava na:

 • Mechanizmus jadrových reakcií
 • Energiu symetrie v jadrovej hmote
 • Neutrónové hviezdy a hustú jadrovú hmotu
 • Produkciu superťažkých atómových jadier
 • Jadrovú deformáciu a fenomén tvarovej koexistencie
 • Štiepenie atómových jadier
 • Štúdium nanoštruktúr v materiáloch metodikou pozitrónovej anihilácie

Oddelenie jadrovej fyziky navrhlo a koordinuje experimenty IS521 a IS581 na zariadení CERN-ISOLDE. Tieto sú zamerané na štúdium tvarovej koexistencie (IS521) a na štiepenie exotických izotopov (IS581).

Oddelenie ďalej realizuje experimenty v SÚJV Dubna (Ruská federácia), GSI Darmstadt (Nemecko), Univerzite v Jyväskylä (Fínsko) a iThemba Labs (Kapské mesto, Južná Afrika).

Oddelenie jadrovej fyziky buduje urýchľovačové laboratórium na detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Laboratórium bude vybavené tandemovým urýchľovačom s terminálovým napätím 2 MV a malým elektrostatickým systémom s napätím do 250 kV. Fyzikálny program laboratória bude zameraný na:

 • Štúdium kolektívnych excitovaných stavov v stabilných izotopoch metódou nepružného rozptylu rýchlych neutrónov
 • Štiepenie ťažkých jadier rýchlymi neutrónmi
 • Jadrové reakcie indukované nabitými časticami významné z hľadiska jadrovej astrofyziky
 • Testy radiačnej odolnosti materiálov používaných v jadrovej energetike
 • Merania účinných prierezov jadrových reakcií indukovaných rýchlymi neutrónmi

Oddelenie je pravidelným organizátorom konferencií v rámci sérií Dynamical Aspects of Nuclear Fission (DANF), Relativistic Nuclear Physics (RNP), ISTROS a Autumn Workshop on GEANT4 (AWG).

SurnameNameEmailPhonePosition
BaloghMatúšmatus.baloghsavbaskPhD student
BětákEmilemil.betaksavbask59410 573
ČechováKatarínakatarina.cechovasavbask59410 534PhD student
GmucaŠtefanstefan.gmucasavbask59410 532
HerzáňAndrejandrej.herzansavbask59410 532
HlaváčStanislavstanislav.hlavacsavbask59410 500, 59410 557Director of IP
KamasDušandusan.kamassavbask59410 534PhD student
KantayGulnurkantaeva_92mailruPhD student
KlimanJánjan.klimansavbask59410 569
KlimoJozeffezojklimogmailcom59410 534PhD student
KrajňákJakubjakub.krajnaksavbaskPhD student
KrupaĽubošlubos.krupasavbask
MatoušekVladislavvladislav.matouseksavbask59410 536
RepkoAntonanton.repkosavbask59410 571
SedlákMatúšmatus.sedlaksavbask59410 536PhD student
ŠaušaOndrejondrej.sausasavbask59410 534
UrbanRóbertrobert.urbansavbask59410 534PhD student
VenhartMartinmartin.venhartsavbask59410 533head of department