menu

Aktuality

Oznam vedeckej rady

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

Viac
Oznam

Prijímacie pohovory doktorandov na FEI STU sa uskutočnia 27. 6. 2018.

Viac
Oznam

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

Viac