FÚ SAV
menu
Slovak
English

Poslanie – misia FÚ SAV

Poslaním Fyzikálneho ústavu SAV je dosiahnuť pochopenie fyzikálnych javov v makro- a mikrosvete pomocou experimentálneho a teoretického výskumu. Výskum realizujeme jednak na vlastných pracoviskách ako aj v spolupráci s poprednými európskymi a svetovými laboratóriami. Sústreďujeme sa najmä na materiálový výskum, jadrovú a subjadrovú fyziku, výskum kvantovej informácie a komplexných systémov. Popularizáciou získaných výsledkov chceme pritiahnuť a motivovať nadaných mladých ľudí, aby sa venovali výskumným aktivitám. V spolupráci s vysokými školami chceme pomocou kvalitného doktorandského štúdia prispieť k zlepšeniu intelektuálneho potenciálu Slovenska, k zvýšeniu jeho globálnej konkurencieschopnosti a schopnosti čeliť technologickým výzvam modernej spoločnosti.

(viac)

Veda a výskum

Hlavný výskum FÚ SAV je zameraný na

  • prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií
  • modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie
  • návrh nových 3D a 2D materiálov
  • výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky
  • štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky

Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV.

(viac)

Štúdium

Fyzikálny ústav SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia uskutočňuje vzdelávanie študentov pre programy tretieho stupňa. Hlavnými spolupartnermi sú Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Akreditované študijné programy sú:

  • teoretická fyzika a matematická fyzika
  • fyzika kondenzovaných látok a akustika
  • kvantová elektronika a optika a optická spektrometria
  • jadrová a subjadrová fyzika
  • fyzikálne inžinierstvo

(viac)

logo-sav
SLOVENSKÁ
AKADÉMIA
VIED