FÚ SAV
menu
Slovak
English
 • Doktorandské štúdium na FÚ SAV

  Aké sú podmienky prijatia?

  Aké študijné programy ponúkame?

  Ako sa prihlásiť na štúdium?
   

 • PhD study at Institute of Physics

  What are the required conditions?

  What kind of study programs do we offer?

  How to apply for a study?

 • Aké to je študovať PhD štúdium?

  Zapojíte sa do výskumných projektov našich pracovníkov

  Vycestujete na medzinárodné konferencie a workshopy

  Budete pracovať v našich laboratóriách na Patrónke a v Piešťanoch

 • What it is to study PhD?

  You'll be involved in the research projects of our researchers

  You'll participate at international conferences and workshops

  You'll work in our laboratories at Patrónka and Piešťany

 • Postdoktorské pozície

  FÚ SAV ponúka pozície, napr. v rámci Fondu Štefana Schwarza

  Môžete pokračovať vo svojich pracovných plánoch

  Môžete sa spolupodielať na vývoji nových unikátnych prístrojov

 • Postdoc positions

  IP SAS offers positions, e.g., within the Štefan Schwarz Fund

  You can continue in your work plans

  You can get involved in developing of new unique devices

 • Staňte sa súčasťou

  našich výskumných kolektívov

  Rozvíjajte a realizujte svoje idey a nápady

  Spravte prvý krok vo svojej vedeckej kariére!

 • Become a part

  of our research teams

  Develop and realize your ideas and innovations

  Make the first step in your scientific career!

Science and Research

Main research of IP SAS is focused on:

 • preparation of metallic materials using unique technologies
 • modeling of systems and processes for nanotechnologies
 • design of new 3D and 2D materials
 • research of quantum properties and fundamental concepts of theoretical physics
 • study of nuclear reactions and the development of a small accelerator technique

Experimental infrastructure provides the background for the implementation of many national and international projects at IP SAS.

(more)

Study at Institute

Institute of Physics participates as an external educational institution on the implementation of the study programs of the third stage carried out in the cooperation with the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of Comenius University in Bratislava and the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the Slovak Technical University in Bratislava.

Accredited study programs are:

 • theoretical and mathematical physics
 • physics of condensed matter and acustics
 • quantum electronics and optics and optical spectrometry
 • nuclear and subnuclear physics
 • physical engeneering

(more)

Seminars and talks

No news available.
logo-sav
SLOVAK
ACADEMY
of SCIENCES