menu

Oddelenia Fyzikálneho ústavu SAV

Plnením hlavnej činnosti ústavu je poverený vedeckovýskumný úsek, ktorý pozostáva zo šiestich oddelení. Je podporovaný hospodárskou správou, knižnicou a sekretariátom riaditeľa.