menu

Archív správ

Archivované správy

Dátumy prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV sú stanovené nasledovne:

1. termín: 16. júna 2014 o 9:30

Školiteľ:...

Viac

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Viac