menu

Archív správ

Archivované správy

Posledný termín podania prihlášky na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV je 31. mája 2014.

Termín prijímacích pohovorov je predbežne...

Viac

Pozvánka na 22. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac