menu

Archív správ

Archivované správy

Pozvánka na 21. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Pozvánka na 20. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám do Nového roku 2014 veľa osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, pohodu a pevné zdravie, aby sme mohli...

Viac

Ivan Siváček (FÚ SAV, Bratislava)

Viac