menu

Archív správ

Archivované správy

Prof. Dietrich R.T. Zahn (Technische Universität Chemnitz)

Viac

Dňa 14. 11. 2013 pozýva Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, laickú aj odbornú verejnosť, na "Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2013".

Prečítajte...

Viac