menu

Archív správ

Archivované správy

14. – 19. mája, 2017, Častá-Papiernička, Slovensko

Viac

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2018

Viac

The initial interview for foreign candidates on PhD study at Institute of Physics is set on Friday 7. 4. 2017 with the beginning at 10 a.m.

Viac

Voľba zástupcu FÚ SAV v Sneme SAV.

Viac

Pozvánka na 14. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Voľba kandidátov do P SAV.

Viac

Pozvánka na 13. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Pozvánka na 12. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

E. Majerníková (FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michala Danišku

Viac