FÚ SAV
menu
Slovak
English

Zoznam aktuálnych projektov riešených na FÚ SAV

ProgramZačiatok riešeniaKoniec riešeniaNázov projektuZodpovedný riešiteľ
Bilaterálne2013-04-012017-03-31Analýza tenzorových sietí pomocou renormalizačnej grupy v systémoch hyperbolickej/sférickej deformácieMgr. Andrej Gendiar, PhD.
Medziakademická dohoda2013-01-012015-12-31Doménová štruktúra a magnetické vlastnosti heterogénnych zliatin pripravených rýchlym ochladením taveninyRNDr. Beata Butvinová, CSc.
COST2013-04-302017-04-29Termodynamika v kvantovom režimeprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
VEGA2014-01-012017-12-31Jadrové reakcie v aplikáciách a astrofyzikedoc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
APVV2013-10-012017-09-30Kvantová informácia mnohočasticových systémovprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
APVV2013-10-012017-09-30Výskum štruktúry hadrónov a previerka Štandardného modelu presnejším vyhodnotením bežiacej väzbovej konštanty QEC v M_Z a miónovej g–2 anomálieRNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Medzivládna dohoda2010-01-012014-12-31Syntéza a vlastnosti jadier na hranici stabilityIng. Ján Kliman, DrSc.
Medzivládna dohoda2012-01-012014-12-31Vytvorenie elektronickej aparatúry pre experimenty v relativistickej fyzike ťažkých a ľahkých iónov na urýchľovači NuclotrónIng. Vladislav Matoušek, CSc.
Bilaterálne2013-11-012015-12-31Bilaterálny projekt FÚ SAV – SuperSTEM Laboratory DaresburyIng. Peter Švec Jr., PhD.
VEGA2015-01-012017-12-31Vnútorné makroskopické sily - z čoho pochádzajú a ako ovplyvňujú magnetické vlastnosti vysokoindukčných kovových pásokRNDr. Beata Butvinová, CSc.
VEGA2015-01-012017-12-31Výskum štruktúr čierneho kremíkaRNDr. Emil Pinčík, CSc.
APVV2015-07-012019-06-28Kvantová teória grafov a sietídoc. Mgr. Mário Ziman PhD.
APVV2015-07-012019-06-28Nanočasticové senzory pre plynné biomarkery chorôbIng. Ján Ivančo PhD.
VEGA2015-01-012020-12-31Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiályIng. Vojtech Nádaždy, CSc.
VEGA2015-01-012017-12-31Optimalizácia silnokorelovaných kvantových systémov pomocou tenzorových súčinových stavovMgr. Andrej Gendiar, PhD.
VEGA2015-01-012018-12-31Slabá náhodnosť v kvantových protokolochdoc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
VEGA2015-01-012017-12-31Štatistická fyzika priestorovo ohraničených systémovRNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.
VEGA2016-01-012018-12-31Výskum mikroštruktúry, elektrických a optických vlastností nanotexturovaných polovodičových rozhraníRNDr. Emil Pinčík, CSc.
VEGA2015-01-012017-12-31Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optikyIng. Matej Jergel, DrSc.
APVV2015-01-012016-12-31Analýza povrchových a objemových stavov s použitím metód na báze kapacitnej mikroskopieIng. Štefan Lányi, DrSc.
VEGA2015-01-012017-12-31Kvantové kráčania a nekompatibilnosťRNDr. Daniel Reitzner, PhD.
VEGA2015-01-012017-12-31Prvoprincípové počítačové modelovanie v nanotechnológiáchprof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
APVV2015-07-012018-06-30Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie RTG optikyRNDr. Eva Majková, DrSc.
VEGA2015-01-012017-12-31Vzťah elektrónového transportu a štruktúry, rozmerov a usporiadania v nanočasticových súboroch pre pokročilé senzory plynovDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
VEGA2015-01-012017-12-31Zákonitosti tvorby a termodynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinkuIng. Peter Švec Jr., PhD.
APVV2016-01-072020-06-30 Štruktúra jadrovej hmotyMgr. Martin Venhart, PhD
APVV2016-01-072019-12-31Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatínIng. Peter Švec, DrSc.
APVV2016-01-072019-12-312D-materiály a ich funkcionalitaprof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
APVV2016-01-072019-12-31Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíkaRNDr. Emil Pinčík, CSc.
APVV2016-01-072020-06-30Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakovinyDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
APVV2016-01-072020-06-30Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solíIng. Peter Švec, DrSc.
APVV2016-01-072020-06-30Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupovIng. Peter Švec, DrSc.
VEGA2016-01-012019-12-31Jadrová astrofyzika pri nízkych energiáchIng. Štefan Gmuca, CSc.
Bilaterálne2016-01-312018-12-31Pokročilé nanočasticové senzory plynov s vysokou citlivosťou pre ochranu životného prostredia, zdravotníctvo a detekcie výbušnínprof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
SASPRO2015-04-072018-04-06Quantum Walks and IncompatibilityRNDr. Daniel Reitzner, PhD.
SASPRO2015-09-012018-09-01Lokálne hamiltoniány v kvantovej zložitosti Mgr. Daniel Nagaj, PhD
SASPRO2015-03-162018-03-16Monoenergetické rýchle neutróny – výkonný nástroj pre jadrové a materiálové štúdieDr. Pareshkumar Manharbhai Prajapati
SASPRO2016-01-012018-12-31Vývoj prostriedkov na simuláciu transportu spinu v rastrovacej tunelovej mikroskópiiKrisztián Palotás, PhD
VEGA2016-10-012018-12-31Monitorovanie tepelno - vlhkostného režimu UNESCO pamiatky kostola sv. Jakuba v Levoči a národnej pamiatky katedrály sv. Martina v BratislaveMgr. Ján Hudec, PhD
VEGA2017-01-012019-12-31Výskum skreslenia DLTS signálovIng. Jaroslav Rusnák, PhD.
VEGA2017-01-012019-12-31Vývoj senzorov a metód pre prechodové metódy merania termofyzikálnych vlastností látok a ich aplikácia pre možnosti sezónneho uskladnenia tepelnej energieIng. Vlastimil Boháč, CSc.
APVV2015-05-012018-06-30Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka Ing. Peter Švec, DrSc.
APVV2016-01-072019-06-30Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastuprof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
APVV2016-01-012017-12-31Prieskum kvantových sietí pomocou kvantových kráčaníRNDr. Daniel Reitzner, PhD.
APVV2016-01-072020-06-30Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupovIng. Peter Švec, DrSc.
COST2016-10-012020-10-01Kvantové technológie vo vesmíredoc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
VEGA2017-01-012020-12-31Fyzikálne vlastnosti vody uväznenej v mezopóroch a kryoprotektívaRNDr. Ondrej Šauša, CSc.
VEGA2017-01-012020-12-31Teoretický výskum hyperónov a ťažkých exotických mezónovMgr. Erik Bartoš, PhD.
VEGA2017-01-012019-12-31Memory and causal structures and applications in quantum information processingdoc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
VEGA2017-01-012020-12-31Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálovIng. Peter Švec, DrSc.
APVV2017-07-012020-12-31Vlastnosti rozhrania grafén-diamant: štúdium na atomárnej úrovniDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
APVV2017-07-012021-06-30Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matrícRNDr. Ondrej Šauša, CSc.
logo-sav
SLOVENSKÁ
AKADÉMIA
VIED