menu

Podporné organizačné útvary

Zoznam pracovníkov hospodárskej správy, knižnice a sekretariátu riaditeľa, zabezpečujúcich bežnú administratívnu, ekonomickú a technickú podpornú činnosť pre vedecké oddelenia.

PriezviskoMenoEmailTelefónPozícia
BačováSilviasilvia.bacovasavbask033/7624075technička
BubničováMartamarta.bubnicovasavbask59410 517finančná účtareň
HoffmanováEmíliaemilia.hoffmanovasavbask59410 502pokladňa
JuhásováUršulaursula.szaboovasavbaskMD
JuskováMáriamaria.juskovasavbask59410 556, 59104 544personálne oddelenie
KabátováLenkalenka.kabatovasavbask59410 527
KolárikováJanajana.kolarikovasavbask59410 535zahraničná referentka
KováčováJanajana.kovacovasavbask59410 578, 209 107 91vedúca HS
LučanskýŠtefan59410 508dielňa
NemčovskáBlankamzdy.fusavsavbask59410 556mzdová učtáreň
PomšárGustáv59410 506, 59410 508technik
SaboIvanivan.sabosavbask59410 526, 59410 567
SolčianskaBeatabeata.solcianskasavbask59410 509knihovníčka
ŠvančarováOľgachemsvansavbask59410 517APVV
WinczerováAngelikaangelika.winczerovasavbask59410 501, 209 107 90, 209 107 01sekretariát
ZittoPeterpeter.zittosavbask033/7624075