menu

Sekretariát ústavu

Adresa:
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

GPS: 48.168892, 17.070320

IČO: 00166 537
DIČ: 2020830339 nie sme platcami DPH
IČ DPH: SK2020830339 (VAT)

Telefón: +421 2 59410 501     Telefónny zoznam FÚ SAV – PDF

Email: secretary.fusav@savba.sk

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte sekretárku riaditeľa ústavu Angeliku Winczerovú.

Mapa

Fyzikálny ústav SAV sa nachádza v areáli Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Patrónke.