menu
 • Slider2

 • Slider3

 • Slider1

 • Slider4

 • Slider5

Veda je budúcnosť
Vitajte na stránkach Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i.

Veda a výskum

Hlavný výskum FÚ SAV, v. v. i. je zameraný na

 • prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií
 • modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie
 • návrh nových 3D a 2D materiálov
 • výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky
 • štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky

Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.

Štúdium

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. ako externá vzdelávacia inštitúcia uskutočňuje vzdelávanie študentov pre programy tretieho stupňa. Hlavnými spolupartnermi sú Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Akreditované študijné programy sú:

 • teoretická fyzika a matematická fyzika
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
 • jadrová a subjadrová fyzika
 • fyzikálne inžinierstvo

Najbližšie udalosti

 |  Oznam

12. ročník Festivalu vedy na Slovensku